Sometimes small companies give loan on better terms where you can get up to $ 1,000 in Minnesota payday loans,as they give the residents of Arizona for a month. A total headache is recommended to take Paxil which can be purchased here
Klachtenregeling : ZV Overbetuwe (ZVO)

Klachtenregeling

Klachtenregeling ZV Overbetuwe

Met alle beste intenties en bedoelingen die ZV Overbetuwe voorstaat kan het net zoals in het echte leven wel eens mis gaan. Als bestuur mogen wij de club leiden en vinden we het belangrijk dat eventuele misstanden en klachten gemeld kunnen worden. Wij hebben hiervoor een apart e-mail adres ingevoerd:
Elk bericht naar dit adres wordt naar het voltallige bestuur verzonden zodat we allemaal dezelfde feiten hebben en dat we ook onderling te controleren zijn. Klachten kunnen gaan over de lessen, wedstrijden, het kader, het bestuur en de vereniging. We moedigen iedereen aan die een klacht heeft dit te laten weten via . Wij als bestuur zullen dan ons best doen om de klacht zo snel mogelijk af te handelen.

Vertrouwenspersoon

Wat is een Vertrouwenscontactpersoon (VCP)?
De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.
De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij u bij het doen van uw verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie.
De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc..
Binnen de KNZB is ook een vertrouwenspersoon aangesteld die via de volgende link beschikbaar is: http://www.knzb.nl/knzb/vertrouwenscontactpersoon/

Vertrouwenspunt Sport

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (gebruikelijke belkosten)!